viernes, 11 de junio de 2010


Vanessa Sánchez, que cursó Escritura Creativa y Narrativa en Aula de Escritores publica su relato "Si hi hagués una vegada" en el L' Independent de Gràcia.

miércoles, 2 de junio de 2010

Cesar Ochoa i Roser Herrera, que cursan novela 1 en Aula de Escritores publican su relato "Són tots iguals" en el L'Independent de Gràcia.